Айзятулова Ельміра Максутівна, 1964 року народження, з відзнакою закінчила лікувальний факультет Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького в 1989 році за спеціальністю Лікувальна справа. З 1989 по 1990 роки проходила інтернатуру в міському клінічному пологовому будинку м.Донецька. З 1990 по 1992 роки працювала лікарем акушером-гінекологом центральної міської лікарні № 3, з 1992 по 2001 роки — в Донецькому регіональному центрі охорони материнства і дитинства, з 2001 по 2015 роки — лікар акушер-гінеколог українсько-французького медичного центру репродуктивних функцій людини «сім+Я», протягом шести років обіймала посаду головного лікаря Центру. У 2015 році в місті Слов'янськ нею організована і відкрита Клініка репродуктивної медицини доктора Айзятулової — медичний центр лікування та діагностики захворювань, пов'язаних з порушенням репродуктивної функції, регулювання зачаття, лікування захворювань статевої системи. У 2016 році клініка отримала почесне звання — Підприємець року.

Айзятулова Е. М. практичну лікарську діяльність успішно поєднує з науковою. З 2002 по 2005 роки була асистентом кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, а з 2010 по 2015 роки — старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії НДІ медичних проблем сім'ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. З 2015 по 2017 роки обіймала посаду доцента, а з 2017 року — професор кафедри акушерства та гінекології Донецького національного медичного університету МОЗ України (ДНМУ) (м.Лиман).

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Діагностика та лікування гормональних порушень у жінок з безпліддям, які перенесли хламідійну інфекцію», була присуджена вчений ступінь кандидата медичних наук. У 2014 році присвоєно звання старший науковий співробітник за спеціальністю акушерство та гінекологія. У 2017 році після захисту дисертаційної роботи за темою «запліднення Ін Вітро (ОВВ): персоніфіковане проведення; патогенез, діагностика та профілактика ускладнень» присуджено вчений ступінь доктора медичних наук.

Загальний стаж роботи за спеціальністю - 29 років, науково-педагогічний стаж — 11 років.

За період роботи в ДНМУ Айзятулова Е.М. брала активну участь у виконанні чотирьох науково-дослідних робот, які були присвячені репродуктивній функції жінки, в тому числі була відповідальним виконавцем держбюджетної НДР МОЗ України «патогенетичні механізми ускладнень і невдач допоміжних репродуктивних технологій та їх профілактика» (№ держреєстрації 0110U007771, МК: 11.06.03).

Її основним науковим напрямком є робота, спрямована на підвищення ефективності лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій, профілактику і зниження ускладнень і втрат після екстракорпорального запліднення, шляхом розробки і впровадження прогностичних, діагностичних і лікувально-профілактичних заходів для жінок з безпліддям.

Нею опубліковано понад сімдесят наукових праць, з яких 3 публікації в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, 26 статей у виданнях, затверджених МОН України; є співавтором 2 монографій, методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України, нововведення; 5 деклараційних патентів на корисну модель.

Айзятулова Е. М. - лікар акушер-гінеколог вищої категорії. Є головним позаштатним фахівцем з репродуктивного здоров'я та планування сім'ї Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації. Виконує великий обсяг практичної роботи, є одним з провідних фахівців регіону з впровадження та поширення новітніх репродуктивних технологій, є фахівцем, досконало виконує лапароскопічні та гістероскопічні операції, ультразвукове дослідження. Головним напрямком її лікувальної роботи є проблема безпліддя. Айзятуловой Е. М. проліковано більше тисячі жінок з різними формами безпліддя та іншою гінекологічною патологією. Більшості цих пацієнток нею надана допомога з використанням сучасних методів допоміжних репродуктивних технологій. Її лікарська діяльність будується на активному впровадженні інноваційних технологій.

Айзятулова Е. М. стежить за сучасними тенденціями розвитку медичної науки. Пройшла курс тематичного удосконалення з лапароскопії та гістероскопії в Міжнародному центрі ендоскопічної хірургії (Клермон-Ферран, Франція), курси тематичного удосконалення «захворювання шийки матки», «Ультразвукова діагностика», курс з лапароскопії та гістероскопії в тренінговому центрі «Ендофорс». Отримала сертифікат, що підтверджує високий рівень володіння англійською мовою (В2). Є членом Європейської ESHRE та української асоціацій репродуктологів та ембріологів, постійним учасником науково-практичних міжнародних симпозіумів, конгресів, з'їздів, на яких блискуче представляє здобуті науково-практичні досягнення.

За вагомий внесок у розвиток та впровадження методик допоміжних репродуктивних технологій в Україні, сумлінну працю, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм, високий рівень медичного обслуговування населення, нагороджена почесними грамотами Української Асоціації репродуктивної медицини та виконкому Донецької міської ради.

Айзятулова Е.М. постійно підвищує свій професійний рівень, за роки своєї роботи показала себе, як висококваліфікований фахівець, володіє сучасними методами наукових досліджень, має творчий підхід до впровадження нових методичних розробок, проводить активну науково-методичну роботу з молодими вченими і лікарями.